Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Κινήσεις για επιστροφή του 25% του μισθού μας, που παρακρατούταν τη διάρκεια της Διαθεσιμότητας

Προχθες (10/4/2019) ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού κλάδων Δ.Ε. εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αναδρομική επιστροφή του 25% του μισθού μας, όσων τεθήκαμε σε διαθεσιμότητα το 2014.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που τους αφορά να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο στα τηλέφωνα: 
2131322207, 2131322626,  2131322800 και στο email psdeyppo@culture.gr