Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Το τελευταίο απο τα 5 δικόγραφα, το οποίο εκκρεμούσε και αφορούσε κυρίως συναδέλφους της Γ.Γ.Α αλλά και 3 απο το ΥΠ.ΠΟ., συστάθηκε με επιτυχία και οι συνάδελφοι επιστρέφουν στις θέσεις τους με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων υπέρ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου